4 OCTOBRE 2022 à Flagey

Le SDG Forum rassemble les objectifs de développement durable de, pour, et par toutes les personnes. En tant que premier forum multipartite sur les SDGs au Benelux, le SDG Forum est en mesure d’atteindre un large éventail de secteurs et traite une variété de thèmes.

Organisé par 18 organisations partenaires de tous les coins du secteur du développement durable, le SDG Forum s’efforce de connecter des suspects inhabituels. Le forum donne aux décideurs politiques, aux entreprises, aux ONG et aux universités des opportunités pour se rencontrer et échanger des idées et des solutions.

QU’OFFRE LE SDG FORUM?

  • Sessions plénières sur les SDG, Agenda 2030 et l’Examen Voluntaire National (EVN).
  • Environ 30 ateliers sur différents thèmes tels que les SDG et l’éducation, les SDG et la finance, les SDG et les gouvernements locaux, les SDG et les directives politiques, …

Souvent, plusieurs langues sont utilisées pendant les ateliers. Les descriptions d’ateliers indiquent les langues qui seront utilisées. Double-cliquez sur l’atelier souhaité dans le programme pour plus d’informations.

SDG Forum Programme
Les présentations du SDG Forum sont en ligne. Double-cliquez sur la session de votre choix pour les télécharger.

Matin

Workshops

Timeslot
Timeslot
Dialoog: Bijdrage werkgevers aan de VNR - Dialogue: contribution employers à l'ENV(NL/FR)
10:45 - 12:00
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling/ Conseil Fédéral du Développement Durable
Dialoog: Bijdrage werkgevers aan de VNR - Dialogue: contribution employers à l'ENV(NL/FR)
10:45 - 12:00
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling/ Conseil Fédéral du Développement Durable

Dialoog: Bijdrage werkgevers aan de VNR - Dialogue: contribution employers à l'ENV(NL/FR)

NL:In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over de voortgang van de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor een eerste keer en dit jaar werd beslist om dit in 2023 voor een tweede keer een Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren aan het High-Level Political Forum (HLPF) van de VN . Ook stakeholders zullen per stakeholdergroep in het kader van de 2de Belgische NVR hun bijdrage kunnen leveren aan deze Vrijwillig Nationaal Rapport (VNR). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) organiseert per stakeholdergroep een werkgroepsessie om die bijdragen mee vorm te geven.

FR: Dans le cadre de l'Agenda 2030, il a été convenu que tous les pays soumettront volontairement des rapports intermédiaires à l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur les progrès de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (SDG) dans leur pays. La Belgique l'a fait pour la première fois en 2017 et cette année, il a été décidé de présenter un examen national volontaire (ENV) pour la deuxième fois en 2023 au Forum politique de haut niveau (HLPF) des Nations unies. Les parties prenantes pourront également contribuer à ce rapport national volontaire par groupe de parties prenantes dans le cadre du 2e ENV belge. Le Conseil fédéral du développement durable (CFDD) organise une session de groupe de travail par groupe de parties prenantes afin de contribuer à l'élaboration de ces contributions.

Location: Vestiaire (Level -1)

Download the presentation here.

Halfweg 2030: Time to raise the bar (NL)
10:45 - 12:00
CIFAL Flanders
Halfweg 2030: Time to raise the bar (NL)
10:45 - 12:00
CIFAL Flanders

Halfweg 2030: Time to raise the bar

NL: Hoe werkten beleid en belangrijke actoren in Vlaanderen de afgelopen 7 jaar in hun interne werking én hun netwerk en beleid mee aan de realisatie van de SDGs? Waar staan we nu, na 7 jaar werken met de SDG's? Wat ging er goed om te implementeren, wat was moeilijk, wat kon/kan er beter? Deden we de juiste dingen? Werd er genoeg gedaan? Werd de lat hoog genoeg gelegd? Is er voldoende (meetbaar) impact? Zullen de SDG's meegenomen worden in activiteiten en beleid in de komende 7 jaar? Panel met vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid, VVP, VVSG, Voka, Verso, vakbonden

Location: Studio 2 (Level 0)

Timeslot
Timeslot
10:45 - 10:45

Dialoog: bijdrage NGO's aan de VNR - Dialogue contribution ONG à l'ENV (NL/FR)
10:45 - 12:00
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling/ Conseil Fédéral du Développement Durable
Dialoog: bijdrage NGO's aan de VNR - Dialogue contribution ONG à l'ENV (NL/FR)
10:45 - 12:00
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling/ Conseil Fédéral du Développement Durable

Dialoog: bijdrage NGO's aan de VNR - Dialogue contribution ONG à l'ENV(NL/FR)

NL:In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over de voortgang van de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor een eerste keer en dit jaar werd beslist om dit in 2023 voor een tweede keer een Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren aan het High-Level Political Forum (HLPF) van de VN . Ook stakeholders zullen per stakeholdergroep in het kader van de 2de Belgische NVR hun bijdrage kunnen leveren aan deze Vrijwillig Nationaal Rapport (VNR). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) organiseert per stakeholdergroep een werkgroepsessie om die bijdragen mee vorm te geven.

FR: Dans le cadre de l'Agenda 2030, il a été convenu que tous les pays soumettront volontairement des rapports intermédiaires à l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur les progrès de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (SDG) dans leur pays. La Belgique l'a fait pour la première fois en 2017 et cette année, il a été décidé de présenter un examen national volontaire (ENV) pour la deuxième fois en 2023 au Forum politique de haut niveau (HLPF) des Nations unies. Les parties prenantes pourront également contribuer à ce rapport national volontaire par groupe de parties prenantes dans le cadre du 2e ENV belge. Le Conseil fédéral du développement durable (CFDD) organise une session de groupe de travail par groupe de parties prenantes afin de contribuer à l'élaboration de ces contributions.

Location: Studio 3 (Level 0)

00:00 - 00:00

Timeslot
Timeslot
Changing education in finance is key to fund the SDGs (ENG - Q&A FR/NL)
10:45 - 12:00
The Foundation for Future Generations, in partnership with ICHEC Brussels Management School (confirmed), UNamur (tbc) and Solvay Brussels School of Economics and Management (tbc) - ENG + Q&A FR/NL
Changing education in finance is key to fund the SDGs (ENG - Q&A FR/NL)
10:45 - 12:00
The Foundation for Future Generations, in partnership with ICHEC Brussels Management School (confirmed), UNamur (tbc) and Solvay Brussels School of Economics and Management (tbc) - ENG + Q&A FR/NL

Changing education in finance is key to fund the SDGs : Learning from a unique experience

The role of finance in funding the SDGs is critical. In addition to public finance, the need to help channel private financial resources towards achieving the 2030 Agenda is a huge challenge. There is a need to properly train leaders and stakeholders in different areas of the financial sector, to better understand current unsustainable trends and how to integrate sustainability principles into their decisions and into the financial products they help develop, rate, distribute or buy. This need is currently a grossly underestimated issue in Belgium. Initiatives to properly teach sustainable finance are scarce in Belgium, whether they are aimed at students in economics, finance and entrepreneurship courses, or whether they contribute to educating current finance leaders through continuing or lifelong learning about key sustainability issues in their work. This session will address the theme of adapting finance education to current needs, at the hand of the main lessons learned from an innovative and unique experiment, the SuFi Master Class, recently launched in 2021 by ICHEC Brussels Management School, UNamur and ULB.

Location: Studio 5 (Level 0)

Download the teaching finance presentation here.

Download the Changing Education Finance SuFi Mindmap here.

Download the Finance and Economics learning anthropocene here.

Download the presentation here.

Decolonizing History Education (NL/FR/ENG)
10:45 - 12:00
Enabel
Decolonizing History Education (NL/FR/ENG)
10:45 - 12:00
Enabel

Decolonizing History Education: A peer-learning exchange between Belgian and Ugandan history teacher trainers

NL: In het academiejaar 2021-2022 vonden twee uitwisselingen plaats tussen 5 Vlaamse en 5 Oegandese lerarenopleiders geschiedenis, één in België en één in Oeganda. Het doel was om te leren van elkaar, ervaringen uit te delen en samen een kritische lessenreeks te ontwikkelen over het koloniaal verleden. Deze uitwisseling werd gevolgd door een filmploeg en resulteerde in een documentaire. Na vertoning van de eerste aflevering van 20 minuten volgt een debat geleid door twee deelnemers van deze ervaring rond dekolonisering van het (geschiedenis)onderwijs. We delen ook onze eigen lessons learned over het dekoloniseren van een peer-learning proces .

ENG: In the academic year 2021-2022, two exchanges took place between 5 Flemish and 5 Ugandan history teacher educators, one in Belgium and one in Uganda. The aim was to learn from each other, share experiences and develop together a critical teaching series on the colonial past. This exchange was followed by a film crew and resulted in a documentary. After the screening of the first 20-minute episode, there will be a debate led by two participants of this experience on decolonization of (history) education. We also share our own lessons learned about decolonizing a peer-learning process .

FR: Durant l'année académique 2021-2022, deux échanges ont eu lieu entre 5 formateurs d'enseignants d'histoire flamands et 5 formateurs d'enseignants d'histoire ougandais, l'un en Belgique et l'autre en Ouganda. L'objectif était d'apprendre les uns des autres, de partager les expériences et d'élaborer ensemble un ensemble critique de leçons sur le passé colonial. Cet échange a été suivi par une équipe de tournage et a donné lieu à un documentaire. Après la projection du premier épisode de 20 minutes, il y aura un débat animé par deux participants de cette expérience sur la décolonisation de l'enseignement (de l'histoire). Nous partageons également nos propres leçons tirées de la décolonisation d'un processus d'apprentissage par les pairs.Location: Foyer 3 (Level 1)

Timeslot
Timeslot
EMAS pour approcher 12 ODD - EMAS draagt bij aan 12 SDG's (FR-NL)
10:45 - 12:00
GT EMAS Belge - FR - 30p
EMAS pour approcher 12 ODD - EMAS draagt bij aan 12 SDG's (FR-NL)
10:45 - 12:00
GT EMAS Belge - FR - 30p

EMAS pour approcher 11 ODD

FR: En mettant en place un système de gestion environnementale (SME) et en œuvre un plan dactions pour réduire les consommations deau et dénergie, et récupérer leau pluviale en vue de son utilisation adaptée, les organisations participant à lEMAS contribuent de manière significative à latteinte des ODD 6 et 7. De plus, les aspects suivants sont pris en compte dans un SME : ODD 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17.

Comment participer à latteinte des ODD en sengageant dans EMAS? Après un exposé introductif, le panel composé de représentants des organisations participantes répond aux questions posées par lanimateur et aux questions du public! NL: ‌‌‌Door een milieubeheersysteem (EMS) op te zetten en een actieplan uit te voeren om het water- en energieverbruik te verminderen en regenwater op te vangen voor adequaat gebruik, leveren organisaties die deelnemen aan EMAS een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van SDG's 6 en 7. Daarnaast wordt in een EMS rekening gehouden met de volgende aspecten:SDG's 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 en 17.

Hoe deelnemen aan de verwezenlijking van de SDG's door deel te nemen aan EMAS? Na een inleidende presentatie zal het panel, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, vragen van de moderator en het publiek beantwoorden ! Location: Cafetaria (Level -1)

Download the presentation here.

De SDG’s motiveren medewerkers: de case van Provincie Antwerpen (NL)
10:45 - 12:00
Provincie Antwerpen, Universiteit Antwepren & Leerstoel SDG-Transitie
De SDG’s motiveren medewerkers: de case van Provincie Antwerpen (NL)
10:45 - 12:00
Provincie Antwerpen, Universiteit Antwepren & Leerstoel SDG-Transitie

De SDG’s motiveren medewerkers: de case van Provincie Antwerpen

In organisatie die met de SDG’s aan de slag gaan, kan dat leiden tot gemotiveerde medewerkers die nog beter samenwerken. In de workshop delen we de ervaringen van de provincie Antwerpen. Hoe integreren we de SDG’s in onze werking, hoe kan inzetten op de SDG’s medewerkers motiveren en tot samenwerking bewegen?

Location: Foyer VIP (Level 2)

Download the presentation here.

Timeslot
Timeslot
The thresholds and drivers for sustainability of 500 Flemish companies (NL/FR)
10:45 - 12:00
The Ecological Entrepreneur
The thresholds and drivers for sustainability of 500 Flemish companies (NL/FR)
10:45 - 12:00
The Ecological Entrepreneur

De drempels en drijfveren voor verduurzaming van 500 Vlaamse bedrijven - The thresholds and drivers for sustainability of 500 Flemish companies

NL: We vertalen ons onderzoek naar een interactieve sessie met antwoord-en vraagstelling, zodat bedrijven zichzelf onmiddellijk kunnen plaatsen binnen het kader van de huidige markt. Door te vertrekken uit “drijfveren” naar “drempels” naar “effectieve stappen”, bieden we concrete acties ter verduurzaming. Tegelijkertijd krijgt iedereen een samenvatting van het rapport, hetgeen intern gebruikt kan worden ter verdeling, en de discussie omtrent duurzaamheid te verhogen.

ENG: We translate our research into an interactive session with answer-and-question format, so companies can immediately can place themselves within the framework of today's market. Bydeparting from ""motives"" to ""thresholds"" to ""effective steps"", we offer concrete actions to become more sustainable. At the same time, everyone receives a summary of the report which can be used internally for distribution, and the discussion around sustainability.

Location: Studio 1 (Level -1)

Download the presentation here.

Download the eBookhere.

Leerecosystemen om bij te dragen aan de transitie richting een duurzame en leefbare toekomst (Salon Diongre)
10:45 - 12:00
Afdeling ESF en duurzaam ondernemen binnen het Departement Werk en Sociale Economie - NL - 30p
Leerecosystemen om bij te dragen aan de transitie richting een duurzame en leefbare toekomst (Salon Diongre)
10:45 - 12:00
Afdeling ESF en duurzaam ondernemen binnen het Departement Werk en Sociale Economie - NL - 30p

Leerecosystemen om bij te dragen aan de transitie richting een duurzame en leefbare toekomst

Location: Salon Diongre (Level 2)

Onze veranderende wereld stelt ons in een steeds sneller tempo voor complexe uitdagingen en vraagt dat we evolueren naar een echte lerende samenleving die mensen en lokale gemeenschappen veerkrachtig maakt. Lokale en regionale leerecosystemen kunnen een hefboom zijn in de transitie naar een duurzame en leefbare toekomst.

Leerecosystemen om bij te dragen aan de transitie (NL)
10:45 - 12:00
Afdeling ESF en duurzaam ondernemen (Vlaamse Overheid)
Leerecosystemen om bij te dragen aan de transitie (NL)
10:45 - 12:00
Afdeling ESF en duurzaam ondernemen (Vlaamse Overheid)

Leerecosystemen om bij te dragen aan de transitie

Onze veranderende wereld stelt ons in een steeds sneller tempo voor complexe uitdagingen en vraagt dat we evolueren naar een echte lerende samenleving die mensen en lokale gemeenschappen veerkrachtig maakt. Lokale en regionale leerecosystemen kunnen een hefboom zijn in de transitie naar een duurzame en leefbare toekomst. Location: Salon Diongre (Level 2)

Download the presentation here.

Workshops

Lunch

Lunch

Workshops

Timeslot
Timeslot
bijdrage wetenschap en onderzoek aan de VNR - Dialogue contribution science et recherche à l'ENV(NL/FR)
13:20 - 14:35
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling/Conseil fédéral du Développement Durable
bijdrage wetenschap en onderzoek aan de VNR - Dialogue contribution science et recherche à l'ENV(NL/FR)
13:20 - 14:35
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling/Conseil fédéral du Développement Durable

bijdrage wetenschap en onderzoek aan de VNR - Dialogue contribution science et recherche à l'ENV(NL/FR)

NL:In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over de voortgang van de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor een eerste keer en dit jaar werd beslist om dit in 2023 voor een tweede keer een Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren aan het High-Level Political Forum (HLPF) van de VN . Ook stakeholders zullen per stakeholdergroep in het kader van de 2de Belgische NVR hun bijdrage kunnen leveren aan deze Vrijwillig Nationaal Rapport (VNR). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) organiseert per stakeholdergroep een werkgroepsessie om die bijdragen mee vorm te geven.

FR: Dans le cadre de l'Agenda 2030, il a été convenu que tous les pays soumettront volontairement des rapports intermédiaires à l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur les progrès de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (SDG) dans leur pays. La Belgique l'a fait pour la première fois en 2017 et cette année, il a été décidé de présenter un examen national volontaire (ENV) pour la deuxième fois en 2023 au Forum politique de haut niveau (HLPF) des Nations unies. Les parties prenantes pourront également contribuer à ce rapport national volontaire par groupe de parties prenantes dans le cadre du 2e ENV belge. Le Conseil fédéral du développement durable (CFDD) organise une session de groupe de travail par groupe de parties prenantes afin de contribuer à l'élaboration de ces contributions.

Location: Cafetaria (Level -1)Download the first presentation here. Download the second presentation here.

SDG et situation de handicap - de SDG's en de handicapsituatie (FR/NL)
13:20 - 14:35
Belgian Disability Forum asbl (BDF)
SDG et situation de handicap - de SDG's en de handicapsituatie (FR/NL)
13:20 - 14:35
Belgian Disability Forum asbl (BDF)

SDG et situation de handicap - de SDG's en de handicapsituatie

FR: Au départ de 2 ou 3 des 7 cartoons « SDG et handicap » produits par le BDF, les participants seront invités à interagir avec 2 ou trois témoins sur la thématique de la place des personnes en situation de handicap dans le développement durable.

NL: Uit 2 of 3 van de 7 door het BDF geproduceerde cartoons "SDG en handicap" zullen de deelnemers worden uitgenodigd om met 2 of 3 getuigen in interactie te treden over het thema van de plaats van mensen met een handicap in duurzame ontwikkeling.

Location: Studio 2 (Level 0)

Download the presentation here.

Timeslot
Timeslot
Dialoog: bijdrage inclusieve samenleving aan de VNR - Dialogue contribution société inclusive à l'ENV (NL/FR)
13:20 - 14:35
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling - Conseil fédéral du Développement Durable
Dialoog: bijdrage inclusieve samenleving aan de VNR - Dialogue contribution société inclusive à l'ENV (NL/FR)
13:20 - 14:35
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling - Conseil fédéral du Développement Durable

Dialoog: bijdrage inclusieve samenleving aan de VNR - Dialogue contribution société inclusive à l'ENV (NL/FR)

NL:In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over de voortgang van de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor een eerste keer en dit jaar werd beslist om dit in 2023 voor een tweede keer een Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren aan het High-Level Political Forum (HLPF) van de VN . Ook stakeholders zullen per stakeholdergroep in het kader van de 2de Belgische NVR hun bijdrage kunnen leveren aan deze Vrijwillig Nationaal Rapport (VNR). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) organiseert per stakeholdergroep een werkgroepsessie om die bijdragen mee vorm te geven.

FR: Dans le cadre de l'Agenda 2030, il a été convenu que tous les pays soumettront volontairement des rapports intermédiaires à l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur les progrès de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (SDG) dans leur pays. La Belgique l'a fait pour la première fois en 2017 et cette année, il a été décidé de présenter un examen national volontaire (ENV) pour la deuxième fois en 2023 au Forum politique de haut niveau (HLPF) des Nations unies. Les parties prenantes pourront également contribuer à ce rapport national volontaire par groupe de parties prenantes dans le cadre du 2e ENV belge. Le Conseil fédéral du développement durable (CFDD) organise une session de groupe de travail par groupe de parties prenantes afin de contribuer à l'élaboration de ces contributions.

Location: Salon Diongre (Level 2)

Download the presentation here.

Praktisch aan de slag met de SDG’s binnen jouw organisatie (NL)
13:20 - 14:35
Voka
Praktisch aan de slag met de SDG’s binnen jouw organisatie (NL)
13:20 - 14:35
Voka

Praktisch aan de slag met de SDG’s binnen jouw organisatie (NL)

De Sustainable Development Goals zijn halverwege hun looptijd. Ze zijn niet alleen van toepassing op overheden, maar ook op burgers én op bedrijven. Tijdens deze workshop geven we je meer inzicht in hoe je praktisch aan de slag kan gaan met de SDG’s binnen jouw organisatie in een economische context en welke mooie voorbeelden er zijn om van te leren

Location: Foyer VIP (Level 2)

Timeslot
Timeslot
Due Diligence: the difficult road from theory to practice (ENG)
13:20 - 14:35
HIVA-KU Leuven & Sustenuto
Due Diligence: the difficult road from theory to practice (ENG)
13:20 - 14:35
HIVA-KU Leuven & Sustenuto

Due diligence: the difficult road from theory to practice

Companies are increasingly expected to identify and address risks to people and the environment through due diligence. Drawing on experience from learning networks in the food and technology sector, as well as from practice-based research, this workshop looks at operational issues.

Location: Studio 1 (Level -1)

Download the presentation here.

Professional human mobility enables sustainable development (ENG/FR)
13:20 - 14:35
Enabel
Professional human mobility enables sustainable development (ENG/FR)
13:20 - 14:35
Enabel

Professional human mobility enables sustainable development

ENG:Skills and professional mobility allow individuals to improve their standard of living, and regulations and safe mobility schemes need to be in place for this to happen. Employment services need to be supported to improve the capacities of the third country nationals. Reach out services to third country nationals and culturally sensitive approached should be developed. Innovative skills and labour mobility schemes should include stronger cooperation between employment services and private sector.

FR: Les compétences et la mobilité professionnelle permettent aux individus d'améliorer leur niveau de vie, et des réglementations et des programmes de mobilité sûre doivent être en place pour que cela se produise. Les services de l'emploi doivent être soutenus pour améliorer les capacités des ressortissants de pays tiers. Des services de proximité pour les ressortissants de pays tiers et des approches sensibles à la culture devraient être développés. Les programmes innovants de mobilité des compétences et de la main-d'œuvre devraient inclure une coopération renforcée entre les services de l'emploi et le secteur privé.

Location: Studio 5 (Level 0)

Download the presentation here.

Timeslot
Timeslot
SDG monitoring en rapportering voor een beleid met impact (NL)
13:20 - 14:35
Vlaamse vereniging van steden en gemeenten (VVSG) en Vereniging Vlaamse provincies (VVP) - NL - 30p
SDG monitoring en rapportering voor een beleid met impact (NL)
13:20 - 14:35
Vlaamse vereniging van steden en gemeenten (VVSG) en Vereniging Vlaamse provincies (VVP) - NL - 30p

SDG monitoring en rapportering voor een beleid met impact

Als bestuur, bedrijf of organisatie wil je niet enkel beleid of programma’s uitvoeren. Je wil ook de resultaten van je activiteiten opvolgen, en op een transparante manier aan medewerkers, burgers en/of klanten tonen wat je doet. Het kader van Agenda 2030 biedt interessante opportuniteiten op invulling te geven aan jouw monitoring en rapportering. In deze sessie verduidelijken we dit aan de hand van praktijkvoorbeelden van onder meer stad Gent, en provincie West-Vlaanderen.

Location: Studio 4 (Level 2)

Download the presentation here.

Vitale Coalities - Vital Coalitions (NL-ENG)
13:20 - 14:35
Tweeperenboom
Vitale Coalities - Vital Coalitions (NL-ENG)
13:20 - 14:35
Tweeperenboom

Vitale Coalities - Vital Coalitions

NL: Maatschappelijke complexe vraagstukken, zoals we die kennen in de SDG’s, vragen om samenwerking. Samenwerking over de grenzen van kennisgebieden, sectoren en posities heen. Daarom zet Tweeperenboom in op het ontwerpen en begeleiden van ‘vitale coalities’ om maatschappelijke problemen aan te pakken. We brengen actoren uit de maatschappelijke vijfhoek samen en werken op drie dimensies: structuur-strategie-cultuur. In deze lezing gaan we in op deze drie dimensies en delen we inzichten en valkuilen vanuit drie praktijkcases.

ENG: Socially complex issues, as we see in the SDGs, call for cooperation. Cooperation across the boundaries of knowledge areas, sectors and positions. That is why Tweeperenboom designs and supports 'vital coalitions' to tackle social problems. We bring together actors from the social pentagon and work on three dimensions: structure-strategy-culture. In this lecture, we will discuss these three dimensions and share insights and pitfalls from three practical cases.

Location: Vestiaire (Level -1)

Download the presentation here.

Timeslot
Timeslot
Entreprendre durablement : les outils pour passer à l’action (FR + Q&A NL/FR)
13:20 - 14:35
UWE
Entreprendre durablement : les outils pour passer à l’action (FR + Q&A NL/FR)
13:20 - 14:35
UWE

Entreprendre durablement : les outils pour passer à l’action

Venez découvrir une liste d'outils pour passer à l'action et engager votre organisation vers un monde plus durable !

Un diagnostic ? Une certification ? Un atelier de sensibilisation ? Un catalogue d'actions et d'indicateurs? Un témoignage? Un Business Model Canva durable? Autant de portes d'entrées qu'il vous sera possible d'explorer via ce workshop.

Vous verrez également comment les 17 Objectifs de Dévelopmement Durable de l'ONU (les SDGs) s'inscrivent au sein de ces outils.

Location: Foyer 3 (Level 1)

Download the presentation here.

Dévoir de vigilance: Financement du développement et partenariat avec le secteur privé (NL/FR)
13:20 - 14:35
ACLVB-CGSLB / ABVV-FGTB / ACV-CSC
Dévoir de vigilance: Financement du développement et partenariat avec le secteur privé (NL/FR)
13:20 - 14:35
ACLVB-CGSLB / ABVV-FGTB / ACV-CSC

Dévoir de viligance: Financement du développement et partenariat avec le secteur privé./Due Diligence: Ontwikkelingsfinanciering en partnerschap met de private sector.

NL:België steunt privé-investeringen in ontwikkelingslanden. Moeten de bedrijven die van deze steun profiteren niet aan een strengere zorgvuldigheidsverplichting worden onderworpen, zodat zij werkelijk bijdragen tot de duurzame ontwikkeling doelstellingen op het gebied van waardig werk en sociale ongelijkheden ?

FR:La Belgique appuie l’investissement privé dans les pays en voie de développement Afin qu’elles contribuent réellement aux objectifs de développement durable, les entreprises qui bénéficient de cet appui ne devraient-elles pas être soumises à un devoir de vigilance renforcé ?

Location: Studio 3

Download the presentation here.

Download the flyer (NL)here.

Download the flyer (FR)here.

Pause café

Pause café

Workshops

Timeslot
Timeslot
Dialoog: bijdrage werknemers aan de VNR - Dialogue contribution employés à l'ENV (NL/FR)
14:45 - 16:00
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling/ Conseil fédérale du Développement Durable
Dialoog: bijdrage werknemers aan de VNR - Dialogue contribution employés à l'ENV (NL/FR)
14:45 - 16:00
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling/ Conseil fédérale du Développement Durable

Dialoog: bijdrage werknemers aan de VNR - Dialogue contribution employés à l'ENV (NL/FR)

NL:In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over de voortgang van de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor een eerste keer en dit jaar werd beslist om dit in 2023 voor een tweede keer een Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren aan het High-Level Political Forum (HLPF) van de VN . Ook stakeholders zullen per stakeholdergroep in het kader van de 2de Belgische NVR hun bijdrage kunnen leveren aan deze Vrijwillig Nationaal Rapport (VNR). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) organiseert per stakeholdergroep een werkgroepsessie om die bijdragen mee vorm te geven.

FR: Dans le cadre de l'Agenda 2030, il a été convenu que tous les pays soumettront volontairement des rapports intermédiaires à l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur les progrès de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (SDG) dans leur pays. La Belgique l'a fait pour la première fois en 2017 et cette année, il a été décidé de présenter un examen national volontaire (ENV) pour la deuxième fois en 2023 au Forum politique de haut niveau (HLPF) des Nations unies. Les parties prenantes pourront également contribuer à ce rapport national volontaire par groupe de parties prenantes dans le cadre du 2e ENV belge. Le Conseil fédéral du développement durable (CFDD) organise une session de groupe de travail par groupe de parties prenantes afin de contribuer à l'élaboration de ces contributions.

Location: Salon Diongre (Level 2 )

SDG Game: brainstorming with the SDGs (ENG/NL/FR)
14:45 - 16:00
The forge
SDG Game: brainstorming with the SDGs (ENG/NL/FR)
14:45 - 16:00
The forge

SDG Game: Brainstorming with the SDGs

NL:Met het SDG-spel leer je deze doelen te gebruiken als brainstormtool. Een handige leidraad om oplossingen te bedenken die de wereld letterlijk een betere plek maken. Na 3 uur spelen ben je niet alleen bekend met de verschillende SDG's, maar zit je ook vol inspiratie over hoe je met jouw werk de wereld een betere plek kunt maken voor je kleinkinderen.

FR :Avec le jeu SDG, vous apprenez à utiliser ces objectifs comme outil de brainstorming. Un guide pratique pour trouver des solutions qui rendent littéralement le monde meilleur. Après 3 heures de jeu, vous serez non seulement familiarisé avec les différents SDG, mais vous serez également plein d'inspiration sur la façon dont votre travail peut rendre le monde meilleur pour vos petits-enfants.

EN:With the SDG game you learn to use these goals as a brainstorming tool. A handy guideline for coming up with solutions that literally make the world a better place. After 3 hours of playing you will not only be familiar with the different SDGs, but you will also be full of inspiration about how your work can make the world a better place for your grandchildren.

Location: Studio 2 (Level 0)

Download the presentation here.

Timeslot
Timeslot
Dialoog: vrije bijdrage aan de VNR - Dialogue Ouverte: contribution à l'ENV (NL/FR)
14:45 - 16:00
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling/ Conseil fédéral du Développement Durable
Dialoog: vrije bijdrage aan de VNR - Dialogue Ouverte: contribution à l'ENV (NL/FR)
14:45 - 16:00
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling/ Conseil fédéral du Développement Durable

Dialoog: vrije bijdrage aan de VNR - Dialogue Ouverte: contribution à l'ENV (NL/FR)

NL:In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties (VN) over de voortgang van de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDGs) in hun land. België deed dat in 2017 voor een eerste keer en dit jaar werd beslist om dit in 2023 voor een tweede keer een Nationaal Vrijwillig Rapport te presenteren aan het High-Level Political Forum (HLPF) van de VN . Ook stakeholders zullen per stakeholdergroep in het kader van de 2de Belgische NVR hun bijdrage kunnen leveren aan deze Vrijwillig Nationaal Rapport (VNR). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) organiseert per stakeholdergroep een werkgroepsessie om die bijdragen mee vorm te geven.

FR: Dans le cadre de l'Agenda 2030, il a été convenu que tous les pays soumettront volontairement des rapports intermédiaires à l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur les progrès de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (SDG) dans leur pays. La Belgique l'a fait pour la première fois en 2017 et cette année, il a été décidé de présenter un examen national volontaire (ENV) pour la deuxième fois en 2023 au Forum politique de haut niveau (HLPF) des Nations unies. Les parties prenantes pourront également contribuer à ce rapport national volontaire par groupe de parties prenantes dans le cadre du 2e ENV belge. Le Conseil fédéral du développement durable (CFDD) organise une session de groupe de travail par groupe de parties prenantes afin de contribuer à l'élaboration de ces contributions.

Location: Vestiaire (Level -1 )

14:45 - 16:00
14:45 - 16:00

Timeslot
Timeslot
SDG Monitor voor lokale besturen (NL)
14:45 - 16:00
IDEA Consult
SDG Monitor voor lokale besturen (NL)
14:45 - 16:00
IDEA Consult

SDG Monitor voor lokale besturen

Lokale besturen staan helemaal vooraan als het aankomt op de realisatie van de SDG’s: vertalen van internationale principes naar het dagdagelijkse leven van inwoners gebeurt nu eenmaal op lokaal niveau. Maar hoe kan een lokaal bestuur weten dat ze goed bezig zijn, waar is bijsturing nodig en op welke SDG scoren ze nu het best of net het slechtst? De SDG Monitor biedt een overzicht gebaseerd op beschikbare data voor alle lokale besturen waardoor vergelijking tussen lokale besturen ook een mogelijkheid wordt. In 2022 wordt de SDG Monitor vernieuwd en verder aangevuld, het SDG Forum is een uitgelezen moment om deze nieuwe SDG Monitor voor te stellen en – op Vlaams niveau – te kijken waar de lokale besturen nog een tandje moeten bijsteken.

Location: Foyer VIP (Level 2)

Download the presentation here.

Is something wrong with the SDGs? (ENG)
14:45 - 16:00
UNA BELGIUM (VVN + APNU)
Is something wrong with the SDGs? (ENG)
14:45 - 16:00
UNA BELGIUM (VVN + APNU)

"Is something wrong with the SDGs?

Although the SDGs has been approved in 2015 by all 193 UN members states and are seen by an important group of policy makers and other actors in society as a fruitful framework for globalised action, criticism on the Agenda 2030 remains lively.

Location: Cafetaria (Level -1)

Download the presentation here.

Timeslot
Timeslot
How do you set ambitious and realistic targets in your organisation? (ENG)
14:45 - 16:00
The Rockgroup
How do you set ambitious and realistic targets in your organisation? (ENG)
14:45 - 16:00
The Rockgroup

How do you set ambitious and realistic targets in your organisation?

Through an interactive workshop, participants learn how to set goals that are in line with the relevant themes/SDGs for the specific context of their organisation and that are both achievable and actually create a positive impact. The focus is on how sustainability professionals within their organisations can start, facilitate and renew this process of developing concrete objectives.

Location: Studio 3 (Level 0)

FAO4SDGs: a new Strategic Framework for Food and Agriculture (ENG)
14:45 - 16:00
UN Food and Agriculture Organization (FAO)
FAO4SDGs: a new Strategic Framework for Food and Agriculture (ENG)
14:45 - 16:00
UN Food and Agriculture Organization (FAO)

FAO4SDGs: a new Strategic Framework for Food and Agriculture

The Food and Agriculture Organization to the United Nations is uniquely placed to directly contribute to the achievement of a number of SDGs organized around FAOs four aspirations (better production, better nutrition, a better environment, and a better life). The workshop will present FAOs Strategic Framework 2022-31 with the Organizations vision and work towards a sustainable and food secure world for all, in the context of the Agenda 2030 for Sustainable Development

Location: Studio 1 (Level -1)

Download the presentation here.

Timeslot
Timeslot
Vers une fiscalité juste / Naar een rechtvaardige fiscaliteit (FR/NL)
14:45 - 16:00
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. - Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting - FR/NL - 60p
Vers une fiscalité juste / Naar een rechtvaardige fiscaliteit (FR/NL)
14:45 - 16:00
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. - Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting - FR/NL - 60p

Vers une fiscalité juste / Naar een rechtvaardige fiscaliteit

FR: Au cours de l'atelier, nous discuterons des points d'attention et des pistes à explorer pour parvenir à un système fiscal équitable. Pour ce faire, nous nous baserons sur les analyses et recommandations contenues dans les Rapports bisannuels ‘Durabilité et pauvreté’ (2018-2019) et ‘Solidarité et pauvreté’ (2020-2021; avec un chapitre spécifique sur la fiscalité), qui ont été développées dans le cadre du processus de concertation approfondi au sein du Service interfédéral de lutte contre la pauvreté, avec les personnes en situation de pauvreté et leurs associations et réseaux, et d'autres acteurs de la lutte contre la pauvreté. Nous donnerons également la parole à un certain nombre de participants au processus de concertation.

NL:In de workshop gaan we in op de aandachtspunten en pistes in functie van een rechtvaardige fiscaliteit. We baseren ons hiervoor op de analyses en aanbevelingen in de tweejaarlijkse Verslagen Duurzaamheid en armoede (2018-2019) en Solidariteit en armoede (2020-2021 ; met een specifiek hoofdstuk rond fiscaliteit), die zijn uitgewerkt in diepgaande overlegprocessen binnen het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, met mensen in armoede en hun verenigingen en netwerken, en andere actoren in de strijd tegen armoede. We laten hierbij ook een aantal deelnemers van de overlegprocessen aan het woord.

Location: Foyer VIP (Level 2)

Download the presentation (FR)here.

Download the presentation (NL)here.

Concrete acties voor meer biodiversiteit (NL)
14:45 - 16:00
Natuurpunt & AB Inbev
Concrete acties voor meer biodiversiteit (NL)
14:45 - 16:00
Natuurpunt & AB Inbev

Concrete acties voor meer biodiversiteit (NL)

Met de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis staan we voor twee grote uitdagingen. Zo groot dat ze de stabiliteit van onze maatschappij in gevaar brengen. De natuur biedt ons oplossingen. Natuurpunt presenteert concrete acties die kunnen zorgen voor een positieve evolutie. Samen met overheden, bedrijven en gezinnen kunnen we evolueren naar een samenleving met natuur in het hart.

Location: Cafetaria (Level -1)

Download the presentation here.

Après midi

partners
Contact Green